Географски зони

 

Справката Географски зони Ви позволява своевременно да научите кога обекта е влязъл или излязъл от забранена зона, както и колко време е прекарал във или извън нея.

Това е особено полезно, когато не желаете обекта да навлиза в забранена зона или да напуска определен квартал, град или друга географска област.